Αθάνατο Ελληνικό Καλοκαίρι!

Image by Pen Tri

5 responses

  1. Kate

    what a truly unkind and nasty thing to do – to take a picture of this lady and post it all over pinterest and on here – shame on you!

    28/02/2013 at 04:24

    • blackline75

      She is my aunt.She has no problem with this foto and she has no problem with her body too.

      28/02/2013 at 11:11

  2. Αρετουσάριστες άλλη φορα να προτιμάς! :ρ

    01/10/2012 at 15:05

  3. Aci

    Σαν πίνακας του Botero! Τέλειο😛

    02/09/2012 at 14:47

    • blackline75

      Ζωντανό έργο τέχνης δηλαδή!

      08/09/2012 at 19:07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 886 other followers